Kupnja nove tvrtke u Sloveniji

Do tvrtke za jedan dan

Firmu u Sloveniji može osnivati ili kupiti strana fizička ili strana pravna osoba.

Nudimo cjelokupno izvođenje postupka kupnje nove firme u Sloveniji.

Prednosti kupnje nove tvrtke su:

 • S poslovanjem može krenuti odmah
 • Nije vam potreban osnovni kapital u visini 7.500,00 EUR
 • Za izvođenje postupka treba nam jedan dan
 • Firme su nove, čiste i nisu poslovale
 • Firme imaju svu dokumentaciju za početak poslovanja
 • Firme imaju otvoren bankovni račun
 • Osnivač garantira da društvo koje preuzimate do dana potpisa ugovora nije preuzelo nikakvu obavezu

Za kupovinu nove tvrtke u Sloveniji potrebni su:

 • firma, skraćena firma (ako se firma promeni)
 • podaci o sjedištu kompanije
 • podaci o vlasniku/cima:
  • fizička osoba: ime/na i prezime/na, prebivalište
  • pravna osoba: ovjerena fotokopija prijepisa tvrtke iz registra pravnih subjekata, ne starija od 1 mjeseca
 • podaci o zastupniku/cima: ime i prezime, prebivalište,
 • djelatnosti koje će firma registrirati,
 • podjela poslovnih zaduženja (u slučaju društva s dvije ili više osoba)
 • porezni broj stranih usnivača firme (možemo steknuti mi)

Organiziramo vam vođenje poslovnih knjiga u Sloveniji.

Također vam organiziramo najam sjedišta firme.

Za stjecanje poreznog broja za stranog državljanina potrebni su:

 • fotokopija važećeg ličnog dokumenta
 • potpisano ovlaštenje da možemo mi za vas steći porezni broj (ovlaštenje pripremimo mi)

PREDNOSTI ZA VAS

 • Poslovni partner s 22-godišnjom tradicijom na području osnivanja tvrtki i managerskog savjetovanja domaćim i stranim mušterijama
 • Managerske informacije i usluge na jednom mjestu
 • Potpuna transparentnost postupaka i troškova
 • Privatna usluga – prilagodljivost vašim potrebama
 • Brzo izvođenje postupaka osnivanja d.o.o. u skladu sa zakonom u pojedinoj državi (u najkraćem vremenu) – ušteda vremena i novaca
 • Brži početak poslovanja vaše firme – d.o.o.
 • Provjereni i kvalitetni stručnjaci – računovođe, pravni i porezni stručnjaci u pojedinoj državi • Potrebne informacije za početak poslovanja tvrtke u pojedinoj državi:
  • izračunavanje početnih troškova novoosnivane tvrtke
  • mogućnost zajma sjedišta / adrese tvrtke te predviđeni troškovi
  • predviđeni troškovi računovodstvenoga servisa
  • porez na dobit u pojedinoj državi, stepen PDV
 • Olakšani administrativni te službeni postupci osnivanja tvrtke u pojedinoj državi (u skladu sa zakonom)
 • Stručna pomoć pri sticanju dozvola za početak poslovanja koja su potrebna u određenoj državi