Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj

Tvrtku u Hrvatskoj može osnivati strana fizička ili strana pravna osoba.

Nudimo cjelokupno izvođenje postupka osnivanja tvrtke u Hrvatskoj.

Za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj potrebni su:

 • firma, skraćeno firma i podaci o sjedištu kompanije
 • podaci o vlasniku/cima:
  • fizička osoba: ime/na i prezime/na, prebivalište
  • pravna osoba: ovjerena fotokopija ispisa tvrtke iz registra pravnih subjekata, ne starija od 1 mjeseca
 • podaci o zastupniku/cima: ime i prezime, prebivalište,
 • djelatnosti koje će tvrtka registrirati,
 • osnivateljski kapital (20.000,00 KUN)
 • podjela poslovnih udjela (u slučaju društva s dvije ili više osoba)
 •  OIB za stranog državljanina (moremo dobiti mi)

Organiziramo vam vođenje poslovnih knjiga u Hrvatskoj.

Također vam organiziramo najam sjedišta kompanije.

Osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj uredit će se u vrlo kratkom vremenu.

PREDNOSTI ZA VAS

 • Poslovni partner s 22 godišnjom tradicijom na području osnivanja tvrtki i managerskog savjetovanja domaćim i stranim klijentima
 • Managerske informacije i usluge na jednom mjestu
 • Potpuna transparentnost postupaka i troškova
 • Privatna usluga – prilagodljivost vašim potrebama
 • Brzo izvođenje postupaka osnivanja d.o.o. u skladu sa zakonodavstvom u pojedinoj državi (u najkraćem vremenu) – ušteda vremena i novaca
 • Brži početak poslovanja vaše tvrtke – d.o.o.
 • Provjereni i kvalitetni stručnjaci – računovođe, pravni i porezni stručnjaci u pojedinoj državi
 • Potrebne informacije za početak poslovanja tvrtke u pojedinoj državi:
  • izračunavanje početnih troškova novoosnivane tvrtke
  • mogućnost najma sjedišta / adrese tvrtke te predviđeni troškovi
  • predviđeni troškovi računovodstvenoga servisa
  • porez na dobit u pojedinoj državi, stupanj PDV
 • Olakšani  administrativni te službeni postupci osnivanja tvrtke u pojedinoj državi (u skladu sa zakonodavstvom)
 • Stručna pomoć pri stjecanju dozvola za početak poslovanja koja su potrebna u određenoj državi