Predstavitev podjetja

Smo podjetje, ki se že 18 let ukvarja s svetovanjem, kako do podjetja v najkrajšem času in na najenostavnejši način. Pri opravljanju naših storitev zagotavljamo diskretnost in profesionalnost.

Naša osnovna dejavnost je ustanavljanje podjetij v Sloveniji in tujini.
Sodelujemo z ekipo izkušenih strokovnjakov na področju ustanavljanja podjetij v posamezni državi, kar omogoča hiter začetek poslovanja podjetja (v skladu z zakonodajo).
Pripravimo program ustanovitve podjetja ter oceno stroškov za pričetek poslovanja podjetja v posamezni državi.

Podjetje lahko pri nas ustanovite v sledečih državah:

Kontakt

Lerona d.o.o.
Cesta Dolomitskega odreda 10C
1000 Ljubljana

Gsm: +386 41 / 707 984
Faks: +386 1 / 256 75 65
E-mail: info@lerona.si

Naša osnovna dejavnost je:

 • Ustanavljanje podjetij v Sloveniji in tujini
 • Prodaja novih podjetij v Sloveniji
 • Podjetniško in poslovno svetovanje
 • Pridobivanje delovnih dovoljenj
 • Pridobivanje davčne številke za fizične in pravne osebe, ki želijo ustanoviti podjetje v Sloveniji
 • Svetovanje pri spremembah podjetij v Sloveniji in tujini kot so:
  • sprememba lastniške strukture
  • sprememba zastopnikov družbe
  • sprememba firme
  • sprememba sedeža in poslovnega naslova družbe
  • razširitev in uskladitev dejavnosti
  • dokapitalizacija družbe
  • likvidacija družbe
  • stečaj, prisilne poravnave
  • reševanje podjetij v težavah