Preoblikovanje, spremembe podjetij, dovoljenja

Preoblikovanje d.n.o., k.d. ali s.p. v d.o.o.
Družbe d.n.o., k.d. ali s.p. se lahko preoblikujejo v d.o.o. V primeru ureditve preoblikovanja d.n.o., k.d. ali s.p. v d.o.o. ne odgovarjate za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.

Za preoblikovanja d.n.o., k.d. ali s.p. v d.o.o. potrebujemo:

 • izpis obstoječe družbe iz sodnega registra
 • osebne podatke družbenikov in zastopnikov družbe
 • kapital v višini 7.500,00 EUR (denarni vložek, stvarni vložek ali letno poročilo)
 • firmo in skrajšano firmo

Spremembe podjetij

Podjetje LERONA d.o.o. že 22 let poslovno svetuje pri vseh spremembah v družbah kot so:

 • sprememba lastniške strukture,
 • sprememba zastopnikov družbe,
 • sprememba firme,
 • sprememba sedeža in poslovnega naslova družbe,
 • razširitev in uskladitev dejavnosti,
 • dokapitalizacijo gospodarske družbe,
 • likvidacijo družbe, (izbris družbe po skrajšanem postopku)
 • preoblikovanje podjetij