Dovoljenja za tuje državljane

ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO ZASTOPNIKOV PODJETIJ

S soglasjem Zavoda za Zaposlovanje RS lahko dobite enotno dovoljenje za prebivanje in delo zastopnika, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Delodajalec mora dokazati, da aktivno posluje.
  1. aktivno posluje, da ima šest mesecev pred oddajo vloge že zaposleno in vključeno v obvezna socialna zavarovanja najmanj eno osebo, zaposleno za polni delovni čas ali,
  2. aktivno posluje, da je imel v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000,00 EUR na transakcijski račun odprt v Sloveniji.
 2. Izpolnjevati mora tudi naslednje pogoje:
  1. da imate poravnane vse davčne obveznosti
  2. da je iz ustreznega registra viden vpis zastopnika
  3. da ste predložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (če ste delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (če ste naročnik dela)
  4. da še ni porabljena letna kvota soglasij k enotnem dovoljenju, ki jo lahko določi slovenska vlada zaradi omejitve števila tujcev na trgu dela.
 3. Aktivno posluje tudi, če ste registrirani manj kot šest mesecev in je pred oddajo vloge investirali najmanj 50.000,00 RUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo.
 4. Prijava kratkotrajnega dela zastopnika

Tuji zastopnik pravne osebe, ki bo opravljal kratkotrajno delo zastopnika, ki ni daljše od 90 dni v koledarskem letu, mora začetek poslovanja del prijaviti pri našem Zavodu za Zaposlovanje RS. Prijavo mora opraviti pred začetkom opravljanja del.

PREDNOSTI ZA VAS – v Sloveniji

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij, prodaji novih podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.d., d.o.o., d.n.o. ali k.d. v skladu z zakonodajo – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni svetovalci
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček, stopnja DDV