Stečajni postopek

Ko je družba plačilno nesposobna ali prezadolžena se lahko predlaga stečajni postopek.
Tu gre za sodni postopek, kjer prezadolžena družba poplača upnike s svojim premoženjem, ki ga ima na razpolago. Pred ali med stečajnim postopkom se lahko upnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave. Stečajni postopek vodi pristojno sodišče. Stečaj lahko predlaga upnik, sam dolžnik ali osebno odgovorni družbenik.

Osebni stečaj

Ko je fizična oseba, samostojni podjetnik ali zasebnik prezadolžen se lahko predlaga stečajni postopek. Tu gre za sodni postopek, kjer prezadolžena fizična oseba poplača upnike s svojimi zmožnostmi in premoženjem, ki ga ima na razpolago. Če je dolg višji od vaših zmožnosti plačila in vašega premoženja se sodišču predlaga odpis razlike ne poravnanih obveznosti.

PREDNOSTI ZA VAS – v Sloveniji

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij, prodaji novih podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.d., d.o.o., d.n.o. ali k.d. v skladu z zakonodajo – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni svetovalci
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček, stopnja DDV