Posredovanje delovne sile

Podjetja, ki opravljajo ali želijo opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku morajo pridobiti potrdilo o vpisu v register za zagotavljanje dela.

Za pridobitev potrdila o vpisu v register za zagotavljanje dela vam lahko svetujemo in nudimo pomoč za hitro pridobitev potrdila.

Nudimo vam tudi strokovno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit.

Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ministrstvu, pristojnemu za delo, posreduje naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjeno vlogo,
 • kopijo pogodbe o zaposlitvi iz katere mora biti razvidna zaposlitev strokovne osebe za polovični delovni čas,
 • kopijo diplome strokovne osebe (najmanj 6. raven izobrazbe),
 • kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu strokovne osebe*,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega morajo biti razvidne dvoletne delovne izkušnje na delovnopravnem in kadrovskem področju*;
 • kopijo najemne pogodbe, v primeru najema prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
 • izpis iz zemljiške knjige, v primeru lastništva prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
 • tlorisno skico prostora kjer se bo dejavnost  opravljala;
 • seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
 • bančno garancijo v višini 30.000,00 eur,
 • izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v vlogi resnični.

PREDNOSTI ZA VAS – v Sloveniji

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij, prodaji novih podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  v skladu z zakonodajo – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni svetovalci
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček, stopnja DDV