Ustanovitev podjetja v Avstriji

V Avstriji lahko ustanovi podjetje tuja fizična ali tuja pravna oseba.

Nudimo celotno izpeljavo postopka ustanovitve podjetja v Avstriji.

Za ustanovitev d.o.o. – GmbH v Avstriji potrebujemo:

 • firmo in podatke o sedežu družbe,
 • podatke o lastniku/ih:
  • fizična oseba: ime/na in priimek/ke, prebivališče
  • pravna oseba: overjena fotokopija izpisa podjetja iz registra podjetij, ki ni starejši od 1 meseca
 • podatke o zastopniku/ih: ime in priimek, prebivališče,
 • dejavnosti, katere bo družba registrirala,
 • ustanovitveni kapital (10.000,00 EUR)
 • razdelitev deležev (v primeru dvo ali več osebne družbe)

Za pravilno delovanje oz. poslovanje podjetja v Avstriji je potrebno pridobiti določena dovoljenja, ki so odvisna od dejavnosti, ki jo želite opravljati.

Za pridobitev dovoljenj vam lahko posredujemo strokovnjake, ki vam bodo v primeru izpolnitve vseh pogojev, ki jih zahteva avstrijska zakonodaja, tudi pridobili.

PREDNOSTI ZA VAS

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.o.o. v skladu z zakonodajo v posamezni državi (v najkrajšem času) – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni strokovnjaki v posamezni državi
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja v posamezni državi, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček v posamezni državi, stopnja DDV
 • Olajšani  administrativni ter uradni postopki ustanovitve podjetja v posamezni državi (v skladu z zakonodajo)
 • Strokovna pomoč pri pridobivanju dovoljenj za začetek poslovanja, ki so potrebna v določeni državi

Organiziramo vam tudi vodenje knjig avstrijskega podjetja.