Ustanovitev podjetja v BIH

V BIH lahko ustanovi podjetje slovenska fizična ali slovenska pravna oseba.

Nudimo celotno izpeljavo postopka ustanovitve podjetja v Bosni in Hercegovini.

Za ustanovitev d.o.o. v BIH potrebujemo:

 • firmo, skrajšano firmo in podatke o sedežu družbe,
 • podatke o lastniku/ih:
  • fizična oseba: ime/na in priimek/ke, prebivališče
  •  pravna oseba: overjena fotokopija izpisa podjetja iz registra podjetij, ki ni starejši od 1 meseca
 • podatke o zastopniku/ih: ime in priimek, prebivališče,
 • dejavnosti, katere bo družba registrirala,
 • ustanovitveni kapital (2.000,00 KM)
 • razdelitev deležev (v primeru dvo ali več osebne družbe)

Lahko vam organiziramo računovodski servis in davčno svetovanje v BIH.

Poslovno svetujemo pri ustanovitvi podjetja in informacijah o začetku poslovanja ter s tem povezanimi stroški. Ustanovitev podjetja v BIH izpeljemo v zelo kratkem času.

PREDNOSTI ZA VAS

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.o.o. v skladu z zakonodajo v posamezni državi (v najkrajšem času) – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni strokovnjaki v posamezni državi
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja v posamezni državi, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček v posamezni državi, stopnja DDV
 • Olajšani  administrativni ter uradni postopki ustanovitve podjetja v posamezni državi (v skladu z zakonodajo)
 • Strokovna pomoč pri pridobivanju dovoljenj za začetek poslovanja, ki so potrebna v določeni državi