Ustanovitev podjetja na Hrvaškem

Na Hrvaškem lahko ustanovi podjetje slovenska fizična ali slovenska pravna oseba.

Nudimo celotno izpeljavo postopka ustanovitve podjetja na Hrvaškem.

Za ustanovitev podjetja na Hrvaškem potrebujemo:

 • firmo, skrajšano firmo in podatke o sedežu družbe,
 • podatke o lastniku/ih: ime/na in priimek/ke, prebivališče
 • podatke o zastopniku/ih: ime in priimek, prebivališče,
 • dejavnosti katere bo družba registrirala,
 • ustanovitveni kapital (20.000,00 KUN)
 • razdelitev deležev (v primeru dvo ali več osebne družbe)
 • OIB (to je vaša osebna številka katero vam pridobimo mi)

Lahko vam organiziramo računovodski servis in davčno svetovanje na Hrvaškem. Organiziramo tudi najem poslovnega prostora, kjer bo imelo vaše podjetje sedež.

Poslovno svetujemo pri ustanovitvi podjetja in informacijah o začetku poslovanja ter s tem povezanimi stroški. Ustanovitev podjetja na Hrvaškem izpeljemo v zelo kratkem času.

PREDNOSTI ZA VAS

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.o.o. v skladu z zakonodajo v posamezni državi (v najkrajšem času) – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni strokovnjaki v posamezni državi
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja v posamezni državi, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček v posamezni državi, stopnja DDV
 • Olajšani  administrativni ter uradni postopki ustanovitve podjetja v posamezni državi (v skladu z zakonodajo)
 • Strokovna pomoč pri pridobivanju dovoljenj za začetek poslovanja, ki so potrebna v določeni državi