Delniška družba (d.d.)

D.d. je delniška družba, ki jo ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Ustanovitelji sprejmejo statut v notarskem zapisu.

Osnovni kapital je razdeljen na delnice, kjer je najnižji znesek osnovnega kapitala 25.000,00 EUR.

Delnice se lahko vplačujejo v obliki:

 • denarnega vložka ali
 • stvarnega vložka  in denarnega vložka

Družbo za vpis v register prijavijo člani organov vodenja ali nadzora.

D.D. je ustanovljena, ko o vpisu v sodni register odloči sodišče s sklepom.

PREDNOSTI ZA VAS – v Sloveniji

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij, prodaji novih podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.d., d.o.o., d.n.o. ali k.d. v skladu z zakonodajo – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni svetovalci
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček, stopnja DDV