Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)

D.n.o. je družba z neomejeno odgovornostjo dveh ali več družbenikov, kjer družbeniki odgovarjajo s svojim premoženjem. Za ustanovitev d.n.o. ne potrebujete ustanovitvenega kapitala.

D.n.o. je ustanovljena, ko o vpisu v sodni register odloči sodišče s sklepom.

Nudimo celotno izpeljavo postopka ustanovitve d.n.o.-ja v Sloveniji.

Za ustanovitev podjetja – D.N.O. potrebujemo:

 • firmo, (firma mora vsebovati priimek vsaj enega družbenika z navedbo, da je družbenikov več), skrajšano firmo in podatke o sedežu družbe
 • podatke o lastniku/ih: ime/na in priimek/ke, prebivališče
 • podatke o zastopniku/ih: ime in priimek, prebivališče
 • dejavnosti, katere bo družba registrirala (SKD)

PREDNOSTI ZA VAS – v Sloveniji

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij, prodaji novih podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.d., d.o.o., d.n.o. ali k.d. v skladu z zakonodajo – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni svetovalci
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček, stopnja DDV