Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

D.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, pri kateri je osnovni kapital najmanj 7.500,00 EUR, vsak osnovni vložek pa najmanj 50 EUR. Ustanovitveni kapital morajo zagotoviti ustanovitelj-ji d.o.o., ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ustanovitveni kapital je lahko v obliki:

 • denarnega vložka ali
 • stvarnega vložka  in denarnega vložka

D.o.o. je ustanovljena, ko o vpisu v sodni register odloči sodišče s sklepom.

Nudimo celotno izpeljavo postopka ustanovitve d.o.o.-ja v Sloveniji.

Za ustanovitev podjetja – D.O.O. potrebujemo:

 • firmo, skrajšano firmo in podatke o sedežu družbe
 • podatke o lastniku/ih:
  • fizična oseba: ime/na in priimek/ke, prebivališče
  • pravna oseba: izpis podjetij iz registra podjetij
 • podatke o zastopniku/ih: ime in priimek, prebivališče,
 • dejavnosti, katere bo družba registrirala (SKD),
 • ustanovitveni kapital (7.500,00 EUR)
 • razdelitev deležev (v primeru dvo ali več osebne družbe)

PREDNOSTI ZA VAS – v Sloveniji

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij, prodaji novih podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.d., d.o.o., d.n.o. ali k.d. v skladu z zakonodajo – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni svetovalci
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček, stopnja DDV