Komanditna družba (k.d.)

K.d. je komanditna družba dveh ali več družbenikov, kjer komplementar odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, komanditist pa za obveznosti družne ne odgovarja. Za ustanovitev k.d. ne potrebujete ustanovitvenega kapitala. Posle družbe mora voditi komplementar. Komanditistu se lahko podeli prokura ali pooblastilo. V primeru, da posle vodi komanditist, odgovarja za obveznosti družbe enako kot komplementar.

K.d. je ustanovljena, ko o vpisu v sodni register odloči sodišče s sklepom.

Nudimo celotno izpeljavo postopka ustanovitve k.d.-ja v Sloveniji.

Za ustanovitev podjetja – K.D. potrebujemo:

 • firmo, (firma mora vsebovati priimek komplementarja), skrajšano firmo in podatke o sedežu družbe
 • podatke o lastniku/ih: ime/na in priimek/ke, prebivališče
 • podatke o zastopniku/ih: ime in priimek, prebivališče,
 • dejavnosti, katere bo družba registrirala (SKD),
 • vplačilo vložka komanditista,

PREDNOSTI ZA VAS – v Sloveniji

 • Poslovni partner z 22-letno tradicijo na področju ustanavljanja podjetij, prodaji novih podjetij in podjetniškem svetovanju domačim klientom in klientom iz tujine
 • Podjetniške informacije in storitve na enem mestu
 • Popolna transparentnost postopkov in stroškov
 • Osebna storitev – prilagodljivost vašim potrebam
 • Hitra izvedba postopkov  ustanovitve d.d., d.o.o., d.n.o. ali k.d. v skladu z zakonodajo – prihranek na času in denarju
 • Hitrejši pričetek poslovanja vašega podjetja-d.o.o.
 • Preverjeni in kvalitetni strokovnjaki – računovodje, pravni in davčni svetovalci
 • Potrebne informacije za začetek poslovanja podjetja, kot so:
  • izračun začetnih stroškov novoustanovljenega podjetja
  • možnost najema sedeža/naslova podjetja in predvideni stroški
  • predvideni stroški računovodskega servisa
  • davek na dobiček, stopnja DDV