Kupovina novog preduzeća u Sloveniji

Do preduzeća za jedan dan.

Preduzeće u Sloveniji može da osnuje li kupi strano fizičko ili pravno lice.

Dobijamo ceo proces kupovine novog d.o.o. u Sloveniji

Prednosti kupovine novog preduzeća:

 • Odmah možete početi s poslovanjem.
 • Ne trebate osnovni kapital u visini od 7.500,00 EUR.
 • Za proceduru nam treba samo jedan dan.
 • Preduzeća su nova, čista i bez prethodnog poslovanja.
 • Preduzeća imaju sređenu celokupnu dokumentaciju za početak poslovanja.
 • Preduzeća imaju otvoren bankovni račun.
 • Osnivač garantuje da društvo koje preuzimate, na dan potpisa ugovora nije preuzelo nijednu obavezu.

Za kupovino novog d.o.o. u Sloveniji trebamo:

 • firmu, skraćeno ime firme  (ako promenite ime)
 • podatke o sedištu društva,
 • podatke o vlasniku/cima:
  • fizičko lice: ime/na i prezime/na, boravište,
  • pravno lice: overenu fotokopiju brisanja preduzeća iz registra preduzeća, koja nije starija od 1 meseca.
 • podatke o zastupniku/cima: ime/na i prezime/na, boravište,
 • delatnosti koje će društvo da registruje,
 • raspodela udela preduzeća (u slučaju društva sa dve ili više partnera),
 • poreski broj (obezbedimo mi).

Organizujemo i vođenje poslovnih knjiga u Sloveniji.

Takođe vam organizujemo najam sedišta kompanije .

Za sticanje poreskog broja za strane građane treba nam:

 • fotokopija važećeg ličnog dokumenta,
 • potpisano ovlaštenje da možemo mi u vaše ime da izvadimo poreski broj (ovlaštenje pripremimo mi).

PREDNOSTI ZA VAS

 • Poslovni partner s 22-godišnjom tradicijom na području osnivanja preduzeća i preduzetničkog savetovanja domaćim klijentima i klijentima iz inostranstva.
 • Preduzetničke informacije i usluge na jednom mestu.
 • Potpuna transparentnost postupaka i troškova.
 • Lične usluge – prilagođavanje vašim potrebama.
 • Brzo izvođenje postupaka za osnivanje d.o.o. u skladu sa zakonima u pojedinoj državi (u najkraćem vremenskom roku) – ušteda vremena i novca.
 • Brži početak poslovanja vašeg preduzeća – d.o.o.
 • Provereni i kvalitetni stručnjaci – računovođe, pravni i poreski stručnjaci u pojedinoj državi.
 • Informacije koje vam trebaju za početak poslovanja u pojedinoj državi:
  • izračunavanje početnih troškova za osnivanje preduzeća,
  • mogućnost najma sedišta/adrese preduzeća i predviđeni troškovi,
  • predviđeni troškovi za računovodstvo,
  • porez na profit u pojedinoj državi, stopa PDV,
  • olakšani administrativni i službeni postupci kod osnivanja preduzeća u pojedinoj državi (u skladu sa zakonima),
  • stručna pomoć kod sticanja dozvola za početak poslovanja koje su potrebne u određenoj državi